Our Classes

Wellness Therapy
Wellness Therapy

กิจกรรมต่างๆ มากมายที่คัดสรรมาเพิ่มความสุขให้ท่านผ่าน workshop ต่างๆ เช่นโยคะ ลีลาศ ร้องเพลงกับนักร้องลูกกรุงชื่อดัง การจัดสวนถาด ปลูก Bonsai เพ้นท์เซรามิค ทำขนมสวยงาม ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ และการเล่น social media เป็นต้น ซึ่งจะทำให้ท่านมีเราเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ มากมาย

Wellness Therapy 1
Wellness Therapy 2
Click to gallery
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow