บริการของเรา
  » Aqua Aerobics
  » Aqua Baby (ยังไม่เปิดให้บริการ)
  » Aqua Maternity
  » Aqua Therapeutic
  » Aqua Back and Knee
  » Back and Neck Therapeutic
 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
 
 
     
       Neck and Back Therapeutics Program
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
อาการปวดคอ ปวดหลัง เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ ในคนอายุน้อยส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากพฤติกรรมการทำงาน และอริยาบทที่ผิดวิธี แต่ในผู้ที่มีอายุมากกกว่า 40 ปีมักเกิดจากการเสื่อมสภาพของกระดูก ซึ่งเป็นการเสื่อมสภาพตามธรรมชาติแต่ช้าเร็วไม่เท่ากันในแต่ละคน  
 
     
   
 
Neck and Back Therapeutics
เป็นโปรแกรมออกกำลังกายเพื่อป้องกัน บำบัด ฟื้นฟูและเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ โดยใช้เครื่องออกกำลังกายที่มีลักษณะพิเศษสำหรับการออกกำลังกายกลุ่มกล้ามเนื้อคอ และลำตัว โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นสำหรับผู้มีอาการปวดดอ ปวดหลังจะมีความสอดคล้องกับคำแนะนำจากแพทย์ประจำตัวของท่านให้ออกกำลังกายควบคู่ไปกับการรักษาที่ได้รับจากโรงพยาบาล
     
 
   
 
ลักษณะโปรแกรมของ Neck and Back Therapeutics
เป็นโปรแกรมการออกกำลังกายเครื่องออกกำลังกายที่มีลักษณะเฉพาะสำหรับการออกกำลังกายกลุ่มกล้ามเนื้อคอ และลำตัว คุณลักษณะพิเศษของเครื่องมือสามารถประเมินสมรรถภาพของกล้ามเนื้อและข้อต่อ และใช้ออกกำลังกาย ซึ่งช่วยให้แพทย์ และนักวิทยาศาสตร์การกีฬาทราบความสามารถของมุมการเคลื่อนไหวของกระดูกสันหลัง และความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ จึงทำให้กำหนดโปรแกรมการออกกำลังกายได้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล ดังนั้นโปรแกรมจึงมีความหมาะสมมากที่สุด และปลอดภัยในคนที่มีอาการปวดคอ ปวดหลัง
     
 
     
   
ประโยชน์ของ Neck and Back Therapeutics
โปรแกรมออกกำลังกาย Neck and Back Therapeutics ถูกจัดให้เหมาะสมกับผู้ที่มีอาการ ปวดคอ ปวดหลัง โดยคำนึงถึงสุขภาพ และสมรรถภาพพื้นฐานของแต่ละท่าน มีการดูแลอย่างใกล้ชิด และติดตามประเมินความก้าวหน้าตลอดเวลา เพื่อให้ได้ผลในการแก้ไขอาการปวดให้ดีขึ้น เพิ่มสมรรถภาพของกล้ามเนื้อทั้งความแข็งแรงและความยืดหยุ่น ประสิทธิภาพการทำกิจวัตรประจำวันดีขึ้น และเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 
     
 
บริษัท อะควาฟิตเนส จำกัด
เลขที่ 1009/3 ซอยสาธุประดิษฐ์ 20 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม.10120
Aqua Fitness Co.,Ltd
1009/3 Soi Sathupradit 20, Bangklo, Bangkorlaem, Bangkok 10120
โทร +662 211 7217 , +662 212 1618  แฟกซ์ +662 212 6823
 
Current Pageid = 50