บริการของเรา
  » Aqua Aerobics
  » Aqua Baby (ยังไม่เปิดให้บริการ)
  » Aqua Maternity
  » Aqua Therapeutic
  » Aqua Back and Knee
  » Back and Neck Therapeutic
 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
 
 
     
         Aqua Therapeutics Program
 
 
   
 
 
 
 
   
  การออกกำลังกายมีประโยชน์สำหรับทุกคน และวิธีออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับแต่ละบุคคลไม่จำเป็นจะต้องเหมือนกัน โดยเฉพาะหากท่านเป็นผู้หนึ่งที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพเฉพาะตัว ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการออกกำลังกายแบบปกติ แต่มีความจำเป็นที่จะต้องออกกำลังกายเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพดังกล่าว  
 
 
         
 
 
 
 
   
  Aqua Therapeutics
เป็นโปรแกรมออกกำลังกายเพื่อบำบัดและฟื้นฟู ซึ่ง อะควาฟิตเนสพัฒนาขึ้นสำหรับผู้มีปัญหา สุขภาพชนิดต่างๆ ที่ได้รับคำแนะนำจากแพทย์ ประจำตัวให้ออกกำลังกายเพื่อบำบัดรักษา หรือ ออกกำลังกายเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพควบคู่ไปกับการรักษาที่ได้รับจากโรงพยาบาล
 
 
   
 
   
 
   
ประโยชน์ของ Aqua Therapeutics
จะช่วยแก้ปัญหาสุขภาพหลายชนิดที่พบเสมอในปัจจุบัน อาทิเช่น ปัญหาเรื่องปวดข้อ ปวดหลัง โรคเบาหวาน หอบหืด ความอ้วนและไขมันในโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด นอกจากนี้ยังมีประโยชน์สำหรับการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยหลังการบาดเจ็บ การผ่าตัด และการเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ เช่น อัมพฤกษ์ ได้เป็นอย่างดี
 
 
   
         
  ลักษณะโปรแกรม
Aqua Therapeutics  จะจัดโปรแกรมออกกำลังกายเฉพาะรายบุคคล ให้เหมาะสมกับปัญหาสุขภาพและพื้นฐานสมรรถภาพที่แตกต่างกัน โดยมี Personal Instructor ดูแลอย่างใกล้ชิด คอยติดตามประเมินผลและความก้าวหน้าตลอดเวลา เพื่อให้ได้ผลในการแก้ไขปัญหาสุขภาพอย่างเต็มที่  นำรูปแบบของการออกกำลังกายในน้ำ (Aquatic Exercise) มาใช้ร่วมกับการบริหารร่างกายด้วยอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อสร้างทัศนคติให้การออกกำลังกายเป็นกิจวัตร  ที่นอกจากจะช่วยแก้ปัญหาสุขภาพที่เป็นปัญหาโดยตรงแล้ว ยังช่วยส่งเสริมสมรรถภาพทั่วไปเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ช่วยให้สุขกายสุขใจ
 
 
 
   
 
บริษัท อะควาฟิตเนส จำกัด
เลขที่ 1009/3 ซอยสาธุประดิษฐ์ 20 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม.10120
Aqua Fitness Co.,Ltd
1009/3 Soi Sathupradit 20, Bangklo, Bangkorlaem, Bangkok 10120
โทร +662 211 7217 , +662 212 1618  แฟกซ์ +662 212 6823
 
Current Pageid = 48