บริการของเรา
  » Aqua Aerobics
  » Aqua Baby (ยังไม่เปิดให้บริการ)
  » Aqua Maternity
  » Aqua Therapeutic
  » Aqua Back and Knee
  » Back and Neck Therapeutic
 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
 
 
     
        Aqua Maternity Program
 
 
   
 
 
 
 
     
 
  Aqua Maternity เป็นโปรแกรมการออกกำลังกายสำหรับหญิงระหว่างตั้งครรภ์และหลังคลอด ซึ่งแพทย์นักสรีร วิทยาการออกกำลังกาย  และนักกายภาพบำบัดของ Aqua Fitness Health Club ได้ร่วมกันพัฒนาขึ้นเพื่อให้มีความสมบูรณ์แบบตามคำแนะนำของวิทยาลัยสูตินรีเวช แพทย์ของสหรัฐอเมริกาจึงให้ความปลอดภัยและประโยชน์สูงสุดทั้งสำหรับหญิงตั้งครรภ์ และทารก  
     
  โปรแกรมจะประกอบด้วยการออกกำลังกายในสระน้ำ  การออกกำลังกายในน้ำ (Aquatic Exercise)  การออกกำลังกายในสระน้ำ  ภายใต้การดูแลของนักสรีรวิทยาการออกกำลังกายที่ได้รับประกาศนียบัตรจาก Aqua Exercise Association (AEA) สหรัฐอเมริกา  จะช่วยรักษาและสร้างสมรรถภาพของร่างกายโดยส่วนรวมของหญิงตั้งครรภ์ให้ดีขึ้น  โดยเฉพาะระบบไหลเวียนโลหิต  ความแข็งแรงความยืดหยุ่นของร่างกาย และการหายใจ  การออกกำลังกายในน้ำเป็นการออกกำลังกายที่ไม่ต้องรับน้ำหนักตัวและไม่มีแรงกระแทก  จึงให้ความปลอดภัยสูงสุด  
     
 
 
 
 
 
 
     
 
 
โปรแกรมการออกกำลังกายสำหรับหญิงมีครรภ์ ที่ Aqua Fitness Health Club มีลักษณะดังนี้
 
     
  หญิงมีครรภ์ที่จะออกกำลังกาย ควรปรึกษาและได้รับความเห็นชอบจากสูติแพทย์ประจำตัวก่อนที่จะเข้าโปรแกรม Aqua-maternity program และไม่มีความผิดปกติที่เป็นข้อห้ามของการออกกำลังกายระหว่างตั้งครรภ์ 

ผู้เข้าโปรแกรมจะได้รับการซักประวัติ เกี่ยวกับสุขภาพทั่วไป การตั้งครรภ์ อาการแทรกซ้อนต่างๆ รวมทั้งประวัติ การออกกำลังกายก่อนตั้งครรภ์ และจะได้รับการตรวจประเมิน Fitness และตรวจหาภาวะผิดปกติต่างๆที่อาจจะแก้ไขได้ด้วย Therapeutic Exercise (การบำบัดรักษาด้วยการบริหารร่างกาย)

ผู้เข้าโปรแกรมจะออกกำลังกายสม่ำเสมอ อาทิตย์ละ 2-3 ครั้ง ในสระน้ำในร่ม ควบคุมอุณหภูมิ ภายใต้การดูแลของ Aquatic Exercise Association Certified Instructor และนักวิทยาศาสตร์การกีฬา
 
     
 
 
 
ในระหว่างโปรแกรมจะได้รับการประเมินผลเพื่อปรับโปรแกรมเป็นระยะ ๆ การออกกำลังกายในน้ำจะเริ่มต้นจากน้อยไปมาก ขึ้นอยู่กับความฟิตของร่างกาย อายุครรภ์ โดยทั่วไป การออกกำลังกายในน้ำจะใช้เวลา30-45 นาทีและประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้
 
 
 
 
•  Thermal Warm-up 3-5 min.
•  Pre-Stretch 3-5 min
•  Cardio-Vascular Warm-up and Aerobics exercise not exceeding 16 min.
•  Cool Down 3-5 min.
•  Toning 15-20 min
•  Post stretch 3-5 min.
 
 
   
 
 
 
 
     
 
บริษัท อะควาฟิตเนส จำกัด
เลขที่ 1009/3 ซอยสาธุประดิษฐ์ 20 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม.10120
Aqua Fitness Co.,Ltd
1009/3 Soi Sathupradit 20, Bangklo, Bangkorlaem, Bangkok 10120
โทร +662 211 7217 , +662 212 1618  แฟกซ์ +662 212 6823
 
Current Pageid = 47