บริการของเรา
  » Aqua Aerobics
  » Aqua Baby (ยังไม่เปิดให้บริการ)
  » Aqua Maternity
  » Aqua Therapeutic
  » Aqua Back and Knee
  » Back and Neck Therapeutic
 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
 
 
       
           Aqua Baby  
 
 
     
 เป็นหลักสูตรการดูแลทารกในสระว่ายน้ำซึ่ง AquaFitness Health Club ได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นโปรแกรมส่งเสริมพัฒนาการ ของเด็กทารกในขวบปีแรกซึ่งทราบกันดีว่าเป็นระยะ ที่สำคัญ ที่สุดในการอบรมเลี้ยงดูเด็กๆ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อส่งเสริม ความรักและความผูกพันระหว่าง พ่อและแม่กับลูก ส่งเสริมความปลอดภัย พัฒนาการ
และสุขภาพของทารก โดยใช้กิจกรรมการสอนทารกว่ายน้ำในน้ำเป็นสื่อ


 
       
   
 
ลักษณะการจัด
Aquababy Course เหมาะสมสำหรับเด็กอายุตั้งแต่สามเดือนครื่งขึ้นไปจนถึงหนึ่งขวบ หลักสูตรจะ
ประกอบด้วยการบรรยายสำหรับคุณพ่อและคุณแม่ ๑ ครั้ง และการฝึกปฏิบัติในสระน้ำจำนวน ๘ ครั้ง
เนื้อหาของการบรรยายและการฝึกปฏิบัติจะประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยทางน้ำของ
เด็กที่คุณพ่อคุณแม่ควรทราบ พัฒนาการทางร่างกาย จิตใจและอารมณ์ของเด็กโดยเฉพาะที่เกี่ยว
ข้องกับน้ำ ปรัชญาและวิธีการสอนทักษะทางน้ำสำหรับทารก การใช้สระน้ำเพื่อส่งเสริม
พัฒนาการและสุขภาพของลูกในระยะก่อนวัยเรียน กระบวนการเรียนรู้และฝึกทักษะใหม่ๆของเด็ก การสื่อสารกับเด็กๆ

 
 
       
   
  ประโยชน์: 
 
 
     
       
 
 ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการ
น้ำเป็นสิ่งแวดล้อมที่เด็กทุกวัยชื่นชอบที่จะเล่นอย่างสนุกสนาน ทั้งเร้าความสนใจให้เกิดจินตนาการ
และเรียนรู้ทักษะใหม่ๆได้ไม่รู้เบื่อ กิจกรรมในน้ำจึงช่วยกระตุ้นพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกายและสติ
ปัญญาของลูกน้อยได้เป็นอย่างดี

 
   
       
 
การออกกำลังกายที่ดี
การเล่นน้ำ เป็นการออกกำลังกายที่เหมาะสมและปลอดภัย
สำหรับทารก เพราะนอกจากจะให้ความสนุก สนานแล้ว
ยังช่วยให้ร่างกายแข็งแรง เจริญเติบโตเร็ว ไม่เจ็บป่วยง่าย
นอกจากนี้ยังจะช่วยแก้ไขการผิด รูป เล็กๆน้อยๆของขา และเท้าที่มักพบเสมอ ให้หายไปก่อนที่จะ
เริ่มหัดยืนและเดิน


   
       
 
เสริมสร้างความปลอดภัย
ทักษะทางน้ำจากการฝึกหัดและเรียนรู้ จะทำให้ทารกมีความมั่นใจและไม่กลัวน้ำ เมื่อถึงวัยอันควร 
จะสามารถเรียนท่าว่ายน้ำต่างๆได้โดยง่าย สร้างความปลอดภัยให้แก่ชีวิต 


  
สร้างความผูกพันในครอบครัว
การสอนว่ายน้ำเป็นกิจกรรมของครอบครัวที่พ่อแม่และทารก จะได้เรียนรู้และเข้าใจซึ่งกันและกัน 
ทั้งเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งผ่านด้วยความรักจากพ่อแม่สู่ลูก อันนำไปสู่ความเข้าใจ ความผูกพันอัน
แนบสนิทและอบอุ่นของสมาชิกในครอบครัว
   

                         
 
     
 
 
 
 
               น้ำเป็นสิ่งแวดล้อมที่เด็กทุกวัยชื่นชอบที่จะเล่นอย่างสนุกสนาน ทั้งเร้าความสนใจให้เกิดจินตนาการ
 และเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ ได้ไม่รู้เบื่อ

 
 
                   


             

 
 
บริษัท อะควาฟิตเนส จำกัด
เลขที่ 1009/3 ซอยสาธุประดิษฐ์ 20 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม.10120
Aqua Fitness Co.,Ltd
1009/3 Soi Sathupradit 20, Bangklo, Bangkorlaem, Bangkok 10120
โทร +662 211 7217 , +662 212 1618  แฟกซ์ +662 212 6823
 
Current Pageid = 46